ARKIPLUS PROFIL
ARKIPLUS A/S er en dynamisk arkitektvirksomhed, som arbejder med et bredt spekter af opgaver med en tilsvarende bred kreds af private og offentlige bygherrer.

Vi har en størrelse som gør, at vi har et konkurrencedygtigt omkostningsniveau, et højt kompetenceniveau samt en effektiv intern og ekstern kommunikation.

Uanset hvilken opgave vi løser, har vi en grundlæggende arbejdsmetode, hvor bygherrens ønsker og mål, brugerinddragelse samt erfaringsopsamling er afgørende faktorer i opnåelse af resultaterne. I gennem hele processen har vi fokus på at sikre overholdelse af tidsplaner og de økonomiske rammer, samt at sikre at vores rådgivning og service er af høj kvalitet.
ARKITEKTER DER SKABER VÆRDI ...