TEGNESTUEN PARTNERE
HELJE SØRENSEN
SENIORKONSULENT ARKITEKT M.A.A.
Telefon
5783 2929
Mobil
2042 1865

LARS FREDERIKSEN
BYGNINGSKONSTRUKTØR BYGGEØKONOM MDB
Telefon
5783 2929
Mobil
4026 8929

ANDERS KØHLER-JOHANSEN
ARKITEKT M.A.A.
Telefon
5783 2929
Mobil
2332 7338